בדיקת סמים בצבא- מתי מומלץ להיוועץ עם עו"ד צבאי

 

סירוב למתן דגימת שתן בצבא

אם נתקלת בסיטואציה בה אתה מתבקש לתת דגימת שתן, לרוב בכדי לבדוק האם אתה משתמש בסמים במהלך השירות, דע כי אתה לא מחויב להסכים לבדיקה. בדיקה שכזו מוגדרת כבדיקה פולשנית שמחייבת צו בכדי לכפות את ביצועה. במצב בו החייל מתבקש לעבור בדיקת סמים על ידי מתן שתן כחלק מרוטינה של בדיקות מניעתיות לחיילים, אותו חייל לא מחויב להשתתף. המשטרה הצבאית החוקרת יוצרת סיטואציה מלחיצה ומאיימת לחיילים בכדי לשכנע אותם לשתף פעולה. הם מכנסים את החיילים בחדר יחיד, אוספים את תעודות החוגר והחיילים מתבקשים לתת דגימת שתן. חייל המצ"ח עלול אף לאיים על החייל שסירוב יוביל לסירוב פקודה או ישמש כהודעה בדבר שימוש בסמים, אך זהו מידע שגוי שנועד להפחיד את אותו חייל. במידה ונקלעת לסיטואציה שכזו, אתה אינך מחויב לתת דגימת שתן ומומלץ לפנות לעו"ד צבאי להתייעצות נוספת.

מקרה נוסף שעלול לקרות הוא דרישה למתן שתן במהלך חקירה של המשטרה הצבאית החוקרת. חייל שנעצר בחשד לשימוש בסמים ומתבקש לתת דגימת שתן אינו מחויב לכך.

במקרים אלו מומלץ להיוועץ עם עו"ד צבאי מנוסה עם רקע בתחום המדובר, מקרים רבים בעבר הוכיחו כי כאשר עו"ד צבאי מעורב ומייצג את החייל המואשם בשימוש בסמים במהלך שירותו, מול הפרקליטות הצבאית, ניתן להוכיח כי דגימת השתן נלקחה שלא כדין ועל כן מבוטלת ואינה קבילה.

חובת מתן דגימת שתן

ישנם מצבים בהם החייל אכן מחויב לתת דגימת שתן בעת שנתבקש לכך. אך מצב זה מתאפשר רק ע"י צו שמוציא קצין שיפוט בכיר המחייב את אותו חייל למתן שתן לשם בדיקת סמים. אותו צו יוצא רק על בסיס חשד סביר נגד החייל המדובר בדבר מעשה עבירה.

במצבי עבר נקבע שהצו הוצא שלא כדין, ולא הופעל שיקול דעת נרחב מצד הקצין האחראי לפני הוצאת הצו- הפרקליטות הצבאי ובית הדין הצבאי רשאים לפסול את הצו ואת ממצאיו.

הדרך הטובה ביותר להשיג תוצאה שכזו בבית דין צבאי היא התייעצות עם עו"ד צבאי לאורך כל ההליך מול הצבא והשגת התוצאה המיטבית בזכותו.

מתי לא כדאי לסרב למתן דגימת שתן בצבא

חייל שיסרב למתן דגימת שתן לאחר שיוצג לו צו שנחתם על ידי קצין מוסמך עובר עבירה צבאית. לפי החוק הצבאי העונש הצפוי הוא כשנתיים מאסר. לרוב בית הדין הצבאי רואים סירוס זה כהודאה בדבר שימוש בסמים וגוזרים דין התואם את העבירה. סירוס לבדיקת סמים על אף צו המורה על כך, מוביל ברוב הפעמים לרישום פלילי שישפיע על חייו האזרחיים של החייל בעת שחרורו.

חייל שלא מסכים למתן שתן לאחר דרישה ומרגיש שנענש שלא בצדק על סירובו או נקלע לחקירה צבאית בחשד לשימוש בסמים, רשאי בכל עת להתייעץ עם עו"ד צבאי.

עו"ד צבאי ייצג את החייל מול מצ"ח ומול הפרקליטות הצבאית, ידאג שכל תנאיו יתקיימו כראוי ושהחייל יזוכה מכל אשמה במידה ודרישת מתן השתן הייתה שלא כדין.

בכל התנהלות מול הצבא בחשד לשימוש בסמים ובחקירות מול המשטרה הצבאית בכלל מומלץ ורצוי לבקש שעו"ד צבאי ייצג אותך. שימוש בעו"ד צבאי לא מהווה כל הודאה באשמה. אדרבא, התייעצות עם עו"ד צבאי יכולה לעזור לחייל שנקלע למצוקה ולסיטואציה מסובכת מול הצבא ולסייע לאותו חייל לצאת ממצוקתו כשידו על העליונה, ללא כל אישום פלילי או תיעוד שיישאר לחיי האזרחות.